Invibes
Carbon-Neutral Stämpel

High-impact annonsering med positiv påverkan på miljön

Invibes har som målsättning att förbättra annonsbranschen genom att erbjuda effektiv, carbon-neutral in-feed-annonsering.

Vi erbjuder en unik möjlighet för kunder att kompensera koldioxidutsläppen från sina in-feed-annonser genom att investera i gröna initiativ över hela världen.

För varje hållbar kampanj som körs kommer en Carbon-Neutral stämpel att visas för att marknadsföra kunders gröna investeringar.

Invibes Carbone-Neutral stämpeln är ett pågående initiativ för att kompensera koldioxidutsläppen från våra in-feed-annonsering kampanjer genom att investera i gröna projekt över hela världen.

High-quality
online medier

Positiv
varumärkesuppfattning

Gold Standard
certifierade
koldioxidkrediter

Globala
gröna initiativet

Net-zero

Invibes
Carbone-Neutral
stämpel

Investera i en
hållbar kampanj

För mer detaljer kring hur vi beräknar net-zero kan du läsa vår ESG-certifieringsrevisionsrapport.

Även om Invibes in-feed kampanjutsläpp redan producerar i genomsnitt 96% mindre CO2 än branschstandarden (som för närvarande är endast 26,1 gram CO2 per 1000 annonsvisningar * jämfört med flera ansedda studier som rapporterar utsläpp från liknande kampanjer som ligger på flera hundra gram per 1000 annonsvisningar), vill vi göra mer.

För att uppnå kompensationen använder Invibes vår verifierade beräkning, som omfattar CO2-utsläpp från interna system, slutanvändarkonsumtion per format, enhet som används, nätverksbelastning, typ av kommunikationsnätverk och platsen för den visade annonsen, för att beräkna den koldioxidavtryck som genereras av våra kampanjer på månadsbasis. För att uppnå net-zero kompenserar vi sedan CO2-utsläppen genom att använda våra Gold Standard-certifierade koldioxidkrediter, som är resultatet av en rad långsiktiga och hållbara initiativ från olika delar av världen.

*Studien "The Hidden Cost of Digital Advertising". utförd av Ebiquity och Scope3 i november 2022 samt Invibes data.