Invibes
Carbon-Neutral merke

Effektiv annonsering med positiv innvirkning på planeten

Invibes er på et oppdrag for å transformere bransjen til det bedre ved å tilby effektiv, karbonnøytral in-feed-annonsering.

Vi tilbyr en unik mulighet for kunder til å kompensere for karbonavtrykket til sine in-feed kampanjer ved å investere i grønne initiativer over hele verden.

For hver bærekraftig kampanje som kjøres, vil Carbon-Netrual merket vises for å fremme kundenes grønne investering.

Invibes Carbon-Neutral merket er et pågående initiativ for å kompensere for karbonavtrykket til våre in-feed kampanjer ved å investere i grønne prosjekter over hele verden.

Premium
publisister

Positiv
merkeoppfatning

Verdensomspennende
grønne initiativer

Gold Standard
sertifiserte
karbonkreditter

Netto null

Invibes
Carbon-Neutral
merke

Invester i en bærekraftig kampanje

For mer detaljer om hvordan vi beregner netto null, les vår ESG-sertifiseringsrevisjonsrapport.

Selv om Invibes in-feed kampanjeutslipp allerede produserer 96 % mindre CO2 i gjennomsnitt enn bransjens benchmark, (er for tiden på bare 26,1 gr CO2 per 1000 annonsevisninger* sammenlignet med en rekke anerkjente studier som rapporterer utslipp fra lignende kampanjer på flere hundre gram per 1000 annonsevisninger) ønsker vi å gjøre mer.

For å oppnå målet bruker Invibes vår verifiserte beregning, som dekker CO2 produsert fra interne systemer, sluttbrukerforbruk per format, brukt enhet, nettverksbelastning, type kommunikasjonsnettverk og plasseringen av den viste annonsen, for å beregne månedlig karbonfotavtrykk generert av våre kampanjer. For å nå netto-null, utligner vi deretter CO2 produsert mot våre Gold Standard-sertifiserte karbonkreditter, som er resultatet av en rekke varige, bærekraftige initiativer fra hele verden.

*The Hidden Cost of Digital Advertising-studien, Ebiquity and Scope3, november 2022 og Invibes-data